Select Page

Ökomäss 2016 rahvusvaheline konverents: “Vaatega merele: keskkond ja kultuur” / „Facing the Sea: Environment and Culture“

Konverentsile palume registreeruda läbi SRIK'i lehel asuva registreerimisvormi

Muidu suletud Linnahallis, 16.09.2016 Kl. 10.00- 15.00

AJAKAVA:

10:00-10:15 Avasõnad Arvo Sarapuu, Tallinna abilinnapea: „Tallinna linna plaanid linnahalli rekonstrueerimisel“.

10:15-10:45 Piet Jaspaert, Euroopa Nostra asepresident: “EuropaNostra : the voice of cultural heritage in Europe. From lobbying over awarding excellence to standing up for endangered heritage!”.

Piet Jaspaert on politoloogia ja kommunikatsiooni doktor. Oma karjääri jooksul on ta õpetanud keeli, juhatanud Flandria ühte suuremat kultuurikeskust ning olnud Belgia ühe suurema panga KBC turundus- ja kommunikatsioonijuht. Vabatahtlikuna töötab ta mitmetes kultuuri ja pärandi kaitsega tegelevas vabaühenduses.Ta on EuropaNostra asepresident ja on kuulunud selle juhatusse kaheksa aastat. Ta on olnud „7 kõige ohustatumat“ projekti kohtunik selle algusest saadik.

Piet Jaspaert

10:45-11:15 Peter Bond, Euroopa Investeerimispanga nõunik mälestiste alal, Euroopa Inveteerimispanga aupeadirektor, “The seven most endangered heritage projects programme. Practical problems and progress”

Peter Bond on ehitusinsener ja endine Euroopa Investeerimispanga töötaja. Ta oli 12 aastat Euroopa investeerimispanga projektide juhtkonnas infrastruktuuri juht. Ta on aktiivselt nõustanud „7 kõige ohustatumat“ programmi ja on ise hinnanud nelja projekti. Tema ettekanne põhineb sellest tööst saadud kogemustel.

11:15-12:15 Marco Casagrande, Soome, “Urban Acupuncture, constructive ruining processes in industrial cities leading towards the Third Generation City and cross-disciplinary architecture.“

Marco Casagrandeon Soome rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnaarhitekt. Casagrande oli Euroopa arhitektuuripreemia laureaat aastal 2013, Rahvusvahelise arhitektuurikriitikute komitee CICA auhind kontseptuaalse ja kunstilise arhitektuuri eest, UNESCO ja Locuse sihtasutuse auhind jätkusuutliku arhitektuuri eest aastal 2015. Casagrande tööd ja õpetus liiguvad vabalt arhitektuuri, urbanistliku keskkonnadisaini ja –teaduse, keskkonnakunsti ja –tsirkuse vahel, loomaks commediadell’architettura arhitektuurilist mõtteviisi, ehk laia nägemust inimese poolt loodud keskkonnast, mis on tihedalt seotud sotsiaaldraamade ja keskkonnateadlikkusega. Ei ole teist reaalsust peale looduse.

Piet Jaspaert

12:15-13:00 Trond Rødsmoen, Norra, “Modern communication and cultural heritage”

Trond Rødsmoen Fortidsminneforeningenist (Norra Muinasmälestiste Säilitamise Ühing). Norra Muinasmälestiste Säilitamise Ühing on vanim vabatahtlik kultuuripärandi säilitamiseühing maailmas, asutatud aastal 1844. Lisaks vanade hoonete ja mälestiste kaitsmise nimel töötamisele, on ühingu peamine eesmärk levitada kultuuripärandit puudutavaid teadmisi ja arusaamist. Me peame suhtlema nii majaomanike, ametivõimude, poliitikute, arhitektide, omaala spetsialistide kui ka lihtrahvaga. Ettekanne annab ülevaate sellest, kuidas meie ühing töötab pärimuse ja kultuuriväärtuste levitamise nimel kaasaegses ühiskonnas.

Piet Jaspaert

13:00-13:30 paus

13:30-14:00 Ülar Mark, arhitekt, “Merehirmud arhitektuuris”

Teet Tark

14:00-14:30 Robert Treufeldt, arhitektuuriajaloolane, muinsuskaitsja, kindlusarhitektuuri asjatundja: “Mida teha ühe laguneva kindlusehitisega? Näiteid maailmast ja mõtteid Kalarannast”

14:30-15:00 Teet Tark, insener: “Merevee-energia kasutamisest mereäärsetes avalikes hoonetes”

Teet Tark on projekteerimis-konsulteerimiettevõtte Hevac OÜ juhataja ja TTÜ ning EKA mittekoosseisuline lektor. Tema põhilised tegevusvaldkonnad on hoonete energiatõhusus ja sisekliima kujundamine. Ta on osalenud näiteks Meremuuseumi Lennusadama energiavarustuse ja sisekliima süsteemide projekteerimisel.

Teet Tark

Konverentsile palume registreeruda läbi SRIK'i lehel asuva registreerimisvormi