Select Page

Genius Loci. Lahemaa. Viinistu

Rahvusvaheline kunstiprojekt “Areas of Inspiration”. Muusa Kapriis MTÜ, Viinistu kunstimuuseum.

14. kuni 18. augustini 2017 toimus Viinistu kunstimuuseumis rahvusvaheline kunstiprojekt „Genius loci.  Lahemaa.Viinistu“. Selle eesmärgiks oli tabada 21. sajandi alguse Lahemaa  rannakülade  kohavaimu. Mõneti tinglikult jagades toimetasid kolmes erinevad kunstisfääris – maali, fotograafia ning skulptuuri alal, püüdes kasutades erinevaid individuaalseid väljendusvahendeid jõuda püstitatud eesmärgile maksimaalselt lähedale. Näitus  annab ülevaate selle raames toimunud tegevustest ning valminud töödest.

Maalisektsioonis osalesid kunstnikud: Mariia Antoniak, Jan Botek, Kalju Kivi, Signe Kivi, Anna Litvinova, Lylian Meister, Jiří Miškeřík, Heikki Paakanen, Tiit Pääsuke, Egils Rozenbergs, Aleksei Shebolaev, Emil Urbel, Yulia Yegorova.
Kuraator: Signe Kivi

Fotograafia: Arne Ader, Kaido Haagen, Vít Hrdoušek, Jarek Jõepera, Kaupo Kikkas, Heiko Kruusi, Ingmar Muusikus, Tõnu Noorits, Kaari Saarma, Urmas Tartes, Andres Toodo, Jarek Jõepera. Toomas Tuul.
Kuraator: Toomas Tuul

Skulptuur: Art Allmägi, Anssi Asitonni, Antti Keitilä, Pekka Nevalainen, Jüri Ojaver, Matti Peltokangas, Karol Piovarcsy, Paul Rodgers, Jaan Toomik.
Kuraatorid: Otso Kantokorpi, Teet Veispak

 

Kaasrahastaja Euroopa Liidu programm „Loov Euroopa“, projekt „Inspiratsioonipaigad“

 

„Orgaaniline Lahemaa -10 aastat kultuuripärandi koolitusi rahvuspargis“

Kultuur ja tema erinevad avaldumisvormid on orgaaniline tervik. Inimese ja looduse koosmõjul kujunenud keskkonna dünaamiline areng on Lahemaa rahvuspargi keskseks ideeks. Antud programm annab ülevaate, kuidas viimase 10 aasta jooksul on koostöös kohaliku kogukonnaga Lahemaal hoitud ja edendatud ehituspärandit, traditsioonilist looduskasutust, nendega seotud oskusi ja teadmisi.
Lahemaa pärandikoolitused on toimunud loodus- ja kultuuripärandikaitse, kohaliku kogukonna ning ekspertide ühistegemiste kaudu. Programm on varustatud rohke pildimaterjaliga, seda kommenteerivad Ave Paulus, Tarmo Elvisto ja teised.