Select Page

Mahe ja jätkusuutlik maailmavaade

L 17.09 kell 12.00 – 13.45 Galerii

Jaak Uibu – Eesti Rahvastiku problemaatika vedaja
Rein Einasto – Organic Estonia, TTK em professor, Paeliit
Kaidi Tamm – Karlsruhe Tehnikaülikooli Jätkusuutlikkuse kooli õppejõud.
Lembit Loo – IT ettevõtja, Lilleoru MTÜ

MODERAATOR: Toomas Trapido

Maheriigi suundumus Mahe Eesti – kuvand, toit, vajadus, võimalus.

L 17.09 kell 14.00 – 15.30 Katlamaja

Krista Kulderknup – Organic Estonia eestvedaja
Roy Strider – ökoriigi kaasamõtleja
Juhan Särgava – Saidafarm, maheettevõtja
Kaupo Vipp – publitsist
Artur Talvik – maaelukomisjoni liige

MODERAATOR: Markus Järvi

Ühisloovuse rakendamine

L 17.09 kell 16.00 – 17.45 Katlamaja

Toivo Aalja – Lilleoru MTÜ
Rait Kondor – Ühistupank, Kodumaa Kapita
Paul Tammert –  majandusteadlane, ühistegevuse õppejõud, ettevõtja

Uuenduslik mahemajapidamine

P. 18.09 kell 11.00 – 12.30 Katlamaja

Rasmus Rask – Lamuu, Avatud Kalamaja Koolid
Riinu Lepa – Ökokogukond Väike Jalajälg, Tagurpidi Lavka, EBS doktorantuur
Ülo Vooglaid – Tartu Ülikooli em. proffessor
Reet Aus – moedisainer, ettevõtja, EKA vanemteadur, MTÜ Lilleoru liige
Priit Kallas – ettevõtja, Iglusaun

Loodus tagasi linna. Kui palju siis peab?

P. 18.09 kell 13.00- 14.45 Katlamaja

Rea Seping – Tartu linnaaiad – Elavad aiad
Relo Ligi – Tallinn – Roheline pealinn
Reet Priiman – Maaülikooli õppejõud, professor

MODERAATOR: Yoko Alender

 

Inimetegevuse mõjutegurid – Reet Priiman

L. 17.09 kell 11:00-12:15 Mõttekojas

Inimtegevuse käitumuslikud seosed keskkonnaga – kuidas olla tervem, loovam, lähtuvalt ühiskonna kultuuri, moraali, eetika aspektidest, loodusliku keskkonna ja keskkonnateadlikkuse aspektidest.

Reet Priiman on Maaülikooli õppejõud, professor

 

Madalasustusega planeet – Einar Eiland

L. 17.09 kell 12.30- 13.45 Mõttekojas

Madalsustustega planeedi liikumine otsib vastust küsimusele, milline võiks olla kaasaegsele infoühiskonnale sobilik ühiksonnamudel. Madalustusega planeedi liikumine on tänapäevask rahvusvaheline ettevõtmine mis on kanda kinnitanud ka Eestis. Madalsustusgega planeedi loengu raame Tuuakse välja ka linnastumisega kaasnevad pobleemid ja pakutakse lahendust nende probleemide leevendamiseks.
Selline madalsustusega küla võik toimida nagu ühistu ja võiks olla kodanikupalga pilootala eestis.  Selliselt loodud küla peaks ennetama ka tehnosfääri arenguga seotud riske ja seab küsimuse, millises kultuuritüübiga ühiskonnas me üldse elada tahame ja kas meile on valikuid pakutud.

Einar Eiland on süsteemianalüütik kes omab kõrgharidust nii ehituse kui sotsaalmjanduse valdkonnas. Viimased 15 aastat on ta tegelenud ühiskondlike protsesside uurimise ja mudelite väljaarendamisega et ühiskondlikke protsesse mõista. Kõik eeltoodud teemad on seotud ühiskondliku julgeoleku temaatikaga mille lahutamatusks osaks on nii geneetiline, sotsiaalne kui kultuuriline inimühiskonnana ellujäämine. Tema tegmised on onud seotud nii regionaalsete kui rahvusvaheliste arengutega. 

Teadlik kogukondlikkus – Kaidi Tamm

L. 17.09 kell 14.00- 15:30 Mõttekojas

Kuidas kujundada jätkusuutmatust tarbimisühiskonnast kestlikum ja tasakaalukam elamise viis? Kas ja kuidas saavad teadlikkus ja kogukondlikkus jätkusuutlikule arengule kaasa aidata? Pärast sissejuhatust teemasse vaatame häid näiteid ja arutame üheskoos teadliku kogukondlikkuse potentsiaalide üle.

Kaidi Tamm on semiootik ja sotsioloog, jätkusuutlikkuse uurija ja jagamisühiskonna praktik. Ta töötab Karlsruhe Tehnikaülikooli Jätkusuutlikkuse Koolis.

Toimumispaik Ökomässu filmikoda

Eesti biodünaamika 26 aastat ajalugu

L. 17.09 kell 14.00- 15.15 Filmikojas

Lühifilm on valminud Eesti Biodünaamika Ühingu 25 aastapäeva tähistamise (2014) käigus, andes lühiülevaate uue loodustervikut austava mõtteviisi sünnist ja arengust meil ja maailmas.
Filmi järel vestlusringis EBÜ asutajaliige, mahetalunik aastast 1989 Arvo Purga.

Normaalne inimene

Akadeemilise karjääriga Kaie jõuab läbi kriisi tervises ja isiklikus elus tõdemuseni, et rollid ning staatus, mida ta edule suunatud tarbimisühiskonnas kandis, ei rahulda teda enam. Kolme töökoha ja välise tunnustuse hinnaks on sisemine rahulolematus: kas see onnormaalne? Kaie otsustab oravarattast välja astuda, et leida ennast ja oma kutsumus.
Tuge leiab ta Lilleoru ökokogukonnast ja sealselt joogaõpetajalt Ingvar Villidolt. Praktiseerides krija joogat püüab Kaie oma sisemaailma korrastada ja teadlikult ümber kujundada. Film jälgib naise otsinguid poole aasta jooksul, märtsist septembrini 2010.
Näeme väljapääsu otsimist isiklikust kriisist, mis puudutab paljusid kapitalistlikus süsteemis elavaid inimesi ja seab küsimuse alla vaikimisi omaks võetud valikute paikapidavuse. Autorid Tanno Mee ja Kaidi Tamm, produtsent Marianne Ostrat.
Filmile järgneb arutelu: Kas ja kuidas saab teadlikkus kaasa aidata ühiskondlikule muutusele ning uute jätkusuutlike lahenduste sünnile.

Kaie Kotov on sotsiaalse innovatsiooni mentor ja tegutseb Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juures avalike teenuste huvikaitse juhina. Hariduselt semiootik, uurib ta oma doktoritöös, kuidas sotsiaalne innovatsioon toimib ühiskonnas juurdunud harjumuste ümberkujundajana, ning otsib tööriistu, mida saaks kasutada kogukonna tasandil muutuste esile kutsumiseks ja juhtimiseks.