Select Page
18.09   kl 10:00 – 12:00
Kalle Kase peab sissejuhatava loengu krohvidest.
Miks, millega, kus ja kuidas krohvitakse.
Tutvustab nii savi-, kui ka lubikrohvi. Kus kumbagi krohvi eelistada. Mis on krohvide erinevus. Millest krohvid koosnevad.
Milliseid pindu saab krohvida. Pindade ettevalmistus, krohvimise etapid ja tööriistad.
Praktilises osas: rooplaadi ja hõreda roo paigaldamine ja savikrohvi esimene kiht.
Kalle Kase, Antiigiveeb