Select Page

Ökomässu seminar „Keskkonnasõbralik linnamiljöö“ Balti Jaama ootepaviljonis – reedel 22.09.2017

 

2017. aasta septembris toimuvate  Euroopa muinsuskaitsepäevade teemaks on pärand ja maastik. Ka meie lähtume sellest teemast ja läheme nüüd säästvast renoveerimisest ja miljööaladest pisut kaugemale linnaruumi  ja räägime sellest, kui oluline on maastik/haljastus tervikuna  elukeskkonnas. Kas haljastus on osa  visuaalsest miljööst? Kuidas ergonoomiline linnaruum aitab kaasa tahtele viibida avalikus ruumis? Kuidas läheneda planeerimisprotsessile, et kõik avaliku ruumi kasutavad sihtgrupid oleksid rahul (on see üldse võimalik?) ja kas maastiku/haljastusega saab muuta ehitatud keskkonda elamisväärsemaks ja suurendada liikuvust? Kuidas aitab kaasa energiaressursside tõhusamale kasutamisele ja kasvuhoonegaaside emiteermise vähendamisele teadlik ruumiline lähenemine?

 

14.00 „Muinsuskaitse ja miljööalad, kas võõrad või omad?“ – Säästva Renoveerimise Infokeskuse juhataja Tarmo Elvisto
14.15 „Pärandkultuurist miljööaladeni“ – Jaan Tamm, Säästva Arengu Komisjoni liige, Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatuse liige
14.45 „Miljöö Tallinnas ja mujal Eestis“ – Triin Talk, Muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor
15.15 „Maastik – demokraatlik elatud keskkond“ – Helen Sooväli- Sepping, Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi professor, Humanitaarteaduste instituudi Maastiku ja kultuuri keskus

15.45 kohvipaus

16.15 „Bio loogiline linn“ – Jaak-Adam Looveer, Tallinna linna peaarhitekti büroo linnaplaneerija, Riigikantselei ruumiloome eksperdirühma juht
16.45 „Vali võsa!“ – Karin Bachmann, OÜ Kino maastikuarhitekt, ajakirja Õu toimetaja, MTÜ Tartu Aparaaditehas
17.15 „Kontrrevolutsioon Tallinna kesklinnas“ – Leonhard Lapin, Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor
17.45 Seminari lõpetamine – moderaator Tallinna Energiaagentuuri peaspetsialist Pille Arjakas

REGISTREERU SEMINARILE

 

Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi