Select Page

Ökoehitus ja restaureerimis mess

Maaküte OÜ tegevusvaldkondadeks on soojuspumbad, põrandaküte ja päikeseküte.Ettevõte müüb küttesüsteeme ja soojuspumpasid. Maaküte OÜ poolt paigaldatavad soojuspumbad on: maasoojuspumbad, õhk-vesi soojuspumbad ja õhk-õhk soojuspumbad. Paigaldatud soojuspumpadele teostatakse lisaks ka hooldust ja remonti.

MTÜ Esakoda (EnergiaSäästu ArendusKoda) tegutsemise eesmärgiks on luua võimalusi kodanikul saada informatsiooni energia tarbimise ja säästmise erinevate võimaluste kohta. Peame oluliseks väärtusliku info kättesaadavust kõigi tarbeks tasuta, et võimaldada energiasäästliku hoonete renoveerimise ja ehitamise arengu jätkusuutlikust. ESAKODA korraldab kõigile tasuta infopäevi üle Eesti.

Tervemaja OÜ alustas oma tegevust 2005.a. innustatuna ideest TERVES MAJAS TERVE VAIM.  Tervemaja OÜ põhitegevuseks on pakkuda Eestis ehitusbioloogiliselt kontrollitud ökoloogilisi ehitusmaterjale ja propageerida tervislikke tooteid. Meie valikus on ehitusmaterjalid, mis on kontrollitud tunnustatud asutuste laborites ja omavad inimesele ohutu toote tunnustust. See on tõestus, et tootja hoolib lõpptarbijast ja neid tooteid kasutatakse tavaehituses, kui ka kõrgemate nõuetega/väärtustega hoonetes.

Equilibre MTÜ
Tasakaal meis ja meie ümber.
Ökoehitused, koolitused, keskkonnaprojektid.

Loodusehitus OÜ
Viimistlus, renoveerimine ja ehitus looduslike materjalidega

Lahemaa Rahvuspark

Muinsuskaitseamet

Eesti Vabaõhumuuseum

TIR, Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri ja graafilise disaini osakondade projektiruum

Majatohter OÜ
Majatohter OÜ on Säästva Renoveerimise Infokeskusega koostööd tegev pood, kus müüakse looduslikke ja traditsioonilisi ehitusmaterjale, restaureerimistarvikuid, -tööriistu ja vana väärtuslikku ehitusmaterjali. Majatohtri eripäraks on see, et siit saab osta nii valmistooteid kui ka erinevaid komponente näiteks värvide valmistamiseks.
Majatohter keskendub tervisliku elukeskkonna loomisele ja armsaks saanud majade säästvale uuendamisele.

Norra Muinasmälestiste Säilitamise Ühing

Pakendiringlus MTÜ

Antiigiveeb
Restaureerimisala koolituste korraldamine.

 

Plekikoda
Kalle Kolde

 

Rändtisler
Vahur Kõrbe

 

Puidupoisid
Joel ja Martin Roos